Kẹp chì niêm phong xe bê tông

mỗi trang
Kẹp chì xe trộn bê tông (Seal niêm phong xe trộn bê tông) Call

Kẹp chì xe trộn bê tông (Seal niêm phong xe trộn bê tông)

Kẹp chì xe trộn bê tông còn gọi là seal niêm phong xe trộn bê tông sử dụng để niêm phong xe trộn, thông thường sử dụng loại kẹp chì niêm phong 4 ngạnh hoặc kìm bấm chì niêm phong kết hợp với dây chì

Vui lòng gọi

Top

   (0)